7 de febrer del 2016

Descobrim el Mas de la Torre

Entre els segles XIII i XV es conformen la major part dels masos que encara es poden trobar avui en dia a la Vall de Sant Daniel. Amb l’acabament de la Guerra dels Remences (1486) es consoliden els més importants de la Vall: el mas Pi, el mas Preses, el mas Miralles, Can Llinàs i la Torre d’en Rosés o Mas de la Torre, el qual destaca per la seva torre de defensa.