26 de juny del 2014

Compromís de QUALITAT

En el marc del projecte europeu RES'PIR, un projecte de cooperació transfronterera, la ciutat de Girona ha impulsat conjuntament amb els seus socis europeus de l'Ariège un procediment de qualitat per al sector del turisme actiu i de natura. L'objectiu d'aquest procediment és assegurar uns estàndards de qualitat de servei per a aquestes activitats, en consonància amb els 3 pilars del turisme sostenible (econòmic, social i ambiental).

Compromís de qualitat
L'adhesió al procediment de qualitat implica l'aplicació voluntària per part de les empreses participants d'un conjunt de compromisos de servei, consensuats entre tots els participants, per garantir que la vostra experiència a la natura sigui realment autèntica, inoblidable i de qualitat. L'Ajuntament de Girona coordina i realitza auditories de revisió de compliment dels requisits de qualitat. 

Empreses adherides

Des de Nordic Walking Girona volem agraïr la confiança i el suport que constantment estem rebent de tots vosaltres, amics i simpatitzants i compartir aquest segell de qualitat que avui ens ha otorgat l'Ajuntament de Girona, comprometent-nos a seguir treballant per oferir-vos dia a dia aquesta empremta de qualitat, qualitat humana i professional. Gràcies per creure amb nosaltres!