2 d’abril del 2016

Bon dia des del Castell de Sant Miquel

Comencem el cap de setmana amb molta marxa, conquistant el Castell de Sant Miquel, un conjunt arquitectònic que compren un fossat fondo que envolta una torre i una ermita en ruïnes. Les restes més antigues del conjunt daten de l'època medieval i corresponen a una possible torre de guaita, a un tram de muralla i a una ermita amb absis poligonal i fortificat. L'ermita estava dedicada a Sant Miquel i va ser aixecada en estil gòtic a mitjan segle XV. 
El 1848, durant la guerra, les restes de l'ermita de Sant Miquel van ser aprofitades per bastir-hi dues torres de telegrafia òptica amb l'objectiu de disposar d'una xarxa de comunicació ràpida i segura. 
Font: www.pedresdegirona.com