18 de maig del 2015

Pals o Bastons?

Independentment que cadascú es pot expressar com se senti més còmode, si ens regim per la definició que fa l'Enciclopèdia de la Llengua Catalana de la paraula "pal" i "bastó", quan parlem de marxa nòrdica i senderisme, el més escaient seria emprar la paraula "bastó" o "bastons".

PAL: peça de fusta dreta, rodona, d’una certa llargària que es planta a terra per a sostenir alguna cosa.
Aplicacions segona l'Enciclopèdia de la Llengua Catalana:
Arbre d’una embarcació.
Suport d’una línia elèctrica, telegràfica o telefònica.
Bastó de golf.
En el rugbi, estructura constituïda per dues barres verticals i per un travesser que les uneix a 3m de terrra, entre les quals i per damunt del travesser hom ha de fer passar la pilota per a puntuar.
A la llar. Estri format per un pal amb un manyoc de cordons de cotó o de tires de baieta en un extrem, que serveix per a fregar el terra.
Futbol. Cadascun dels pals que formen el marc de la porteria.
Pal de paller. Pal que serveix d’eix al voltant del qual hom munta el paller.
Tros rectilini del traç de certes lletres.
En un escut, peça fonamental que travessa verticalment el camper, que quan és única la seva amplària és un terç de la de l’escut.

BASTÓ: un bastó és una eina o una arma de canya, de fusta (lledoner, castanyer, noguer, cierer, caqui, boix, banú...), de rotang o d’altres materials generalment lleugers com ara l’alumnini, el grafit; principalment usat per a caminar en llocs difícils, útil per menar el bestiar, etc.
Aplicacions segons l'Enciclopèdia de la Llengua Catalana:
Excursionisme, són molt populars els bastons extensibles fets amb materials lleugers.
Ortopèdia, a més del bastó també s'usa la crossa.
Esquí per ajudar-se a la impulsió.
Símbol de Poder, llavors se l'anomena ceptre o bàcul segons la seva mida. També Kadib en el món musulmà.
De manera cerimonial, el símbol dels Mariscals de Camp és el Bastó de mariscal
Al paleolític superior l'aparició de bastons de comandament fa suposar una certa estructura de societats amb la presència d'individus líders.