25 de febrer del 2022

FAQ's sobre marxa nòrdica

La marxa nòrdica és també per a la gent jove, o només per a la gent gran?

👆La marxa nòrdica NO té edat! Es pot practicar des de l'infantesa fins a la vellesa.
👉Cal destacar que culturalment sempre hem relacionat l'ús dels bastons amb persones grans, com un element d'ajuda i recolzament. I això ens porta a pensar erròniament que la MN és per a gent gran.
👀 No oblidis que quan una persona practica marxa nòrdica, no utilitza els bastons perquè no sigui capaç , sinó perquè busca un caminar més eficient.