10 de desembre del 2020

Alguns TIPS a tenir en compte

👍Durant la pràctica de la marxa nòrdica, els bastons s'utilitzen de forma activa.
👍 La seva finalitat és impulsar-nos, NO sostenir-nos-hi.
👍 Sense l'impuls no hi ha força, i sense força no es dóna l'activació muscular.
👍 Els bastons són la prolongació del nostre braç i actuen funcionalment com una sola unitat.
👍 Caminem amb bastons per a realitzar un caminar més efectiu, (no per no ser capaços de caminar).