26 d’octubre del 2016

Pals o bastons?

Independentment que cadascú es pot expressar com se senti més còmode, si ens regim per la definició que fa l'Enciclopèdia de la Llengua Catalana de la paraula "pal" i "bastó", quan parlem de marxa nòrdica i senderisme, el més escaient seria emprar la paraula "bastó" o "bastons".

PAL: peça de fusta dreta, rodona, d’una certa llargària que es planta a terra per a sostenir alguna cosa.

Aplicacions segona l'Enciclopèdia de la Llengua Catalana:
-Arbre d’una embarcació.
-Suport d’una línia elèctrica, telegràfica o telefònica.
-En el rugbi, estructura constituïda per dues barres verticals i per un travesser que les uneix a 3m de terrra, entre les quals i per damunt del travesser hom ha de fer passar la pilota per a puntuar.
-A la llar. Estri format per un pal amb un manyoc de cordons de cotó o de tires de baieta en un extrem, que serveix per a fregar el terra.
-Futbol. Cadascun dels pals que formen el marc de la porteria.
-Pal de paller. Pal que serveix d’eix al voltant del qual hom munta el paller.
-Tros rectilini del traç de certes lletres.
-En un escut, peça fonamental que travessa verticalment el camper, que quan és única la seva amplària és un terç de la de l’escut.

BASTÓ: un bastó és una eina o una arma de canya, de fusta (lledoner, castanyer, noguer, cierer, caqui, boix, banú...), de rotang o d’altres materials generalment lleugers com ara l’alumnini, el grafit; principalment usat per a caminar en llocs difícils, útil per menar el bestiar, etc.

Aplicacions segons l'Enciclopèdia de la Llengua Catalana:
-Excursionisme, són molt populars els bastons extensibles fets amb materials lleugers.
-Ortopèdia, a més del bastó també s'usa la crossa.
-Esquí per ajudar-se a la impulsió.
-Símbol de Poder, llavors se l'anomena ceptre o bàcul segons la seva mida. També Kadib en el món musulmà.
-De manera cerimonial, el símbol dels Mariscals de Camp és el Bastó de mariscal
-Arts marcials, Bo, Jo, Tambo
-Al paleolític superior l'aparició de bastons de comandament fa suposar una certa estructura de societats amb la presència d'individus líders.