17 de març del 2014

Molt més que caminar!

Molt més que caminar! Avui ruta amb història, descobrint la roca dels capellans i els boscos d'en Golany, amagatalls dels desertors de la Guerra Civil Espanyola. Uns boscos que si puguessin parlar de ben segur que ens podrien explicar moltes coses viscudes i sentides d'una època on falangistes i republicans van compartir refugis i amagatalls amb el fi de sobreviure.